Vybíráme z pokynů

Upozorňujeme na dvě důležité informace v pokynech:

1 · Povinný příjezd je pouze z jihu ulicí Pouchovskou (od centra města přes železniční přejezd). Jakýkoliv jiný příjezd je důvodem k diskvalifikaci.

2 · Každý účastník závodu (závodníci i doprovod) musí při vstupu do centra závodu odevzdat vyplněný evidenční list s kontaktními údaji, které je ke stažení v ORISu.