Rozpis

Datum:
25. 9. 2021

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:
OK Slavia Hradec Králové, z.s.

Centrum závodu:
Hradec Králové – Pouchov, softbalové hřiště (50.2273N, 15.8443E). Povinný příjezd bude pouze z jihu ulicí Pouchovskou (od centra města), vzdálenost z parkoviště do centra závodu do 1 km.

Prostor závodu:
Hradec Králové – ohraničený ulicemi Věkošská, J. Černého, K Zastávce, Pouchovská, Malá, U Kovárny, Velká, Za Kostelem (včetně těchto ulic). Veškeré pokusy o fyzické prozkoumání terénu a trénink v prostoru sportovní akce jsou zakázány. Závodů se nemůže zúčastnit závodník, který v prostoru závodu bydlí nebo je z jiného důvodu s terénem seznámen tak dobře, že by měl podstatnou výhodu proti ostatním závodníkům. V případě pochyb závisí toto rozhodnutí na hlavním rozhodčím.

Prezentace:
V omezeném režimu v centru závodu v 8:30 – 9:00 hodin (pouze nejnutnější záležitosti).

Funkcionáři:
· ředitel: Jan Netuka (jnetuka@wo.cz, 731 187 652)
· hlavní rozhodčí: Jan Fátor, R1 (stareye@email.cz, 725 850 045)
· stavitel tratí: Vojtěch Netuka, R2

Kategorie:
· Český pohár: D21E, H21E – vklad 180 Kč.
· Žebříček A: D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A– vklad 180 Kč · Do kategorií Žebříčku A se mohou přihlásit pouze přihlášení do Žebříčku A, ostatní mohou využít kategorie Východočeského poháru.
· Rankingový závod: D21A, H21A – vklad 180 Kč.
· Východočeský pohár: D10C, D12C, D12D, D14C, D14D, H10C, H12C, H12D, H14C, H14D – vklad 80 Kč · D16C, D18C, D21C, D21D, H16C, H18C, H21C, H21D – vklad 110 Kč · D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D55D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D – vklad 110 Kč · D65C, H65C, H65D, H75C – vklad 80 Kč.
· Nebudou vypsány kategorie D10N, H10N, HDR, P a T.

Přihlášky:
Řádné přihlášky za základní vklad do 19. 9. 2021 23:59 v systému ORIS. Dohlášky nebudou možné.
Vklady zašlete předem na účet číslo 2400662010/2010 u Fio banky, a.s., majitel účtu OK Slavia Hradec Králové, z.s., Nad Rybníky 2053, 500 08 Hradec Králové. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 259xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Adresáře ČSOS.

Terén:
Městský mix (sídliště, bloky RD, park, školní a sportovní areály), téměř bez převýšení.

Mapa:
Pouchov – Věkoše, M 1 : 4000, E 2 m, září 2021, ISSprOM 2019, A4, v obalu, autor Jan Netuka. Prostor nebyl pro OB dosud zmapován.

Systém ražení:
Elektronický systém SportIdent v bezdotykovém režimu. Jeden SI čip nesmí být použit dvakrát.

Start:
00 = 9:30, vzdálenost do 1,5 km, před startem bude povinná karanténa pro kategorie ČP a ŽA. Závodníci v ostatních kategoriích budou startovat mezi 10:30 a 12:00.

Informace:
https://sprint2021.shk-ob.cz
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5284

Protesty:
Písemné s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají písemně poštou na adresu hlavního rozhodčího: Jan Fátor, Hnátnice 15, 561 01 Hnátnice.

Omezení obutí:
Jsou zakázané boty s hřeby.

Hlídání dětí:
Školka nebude zřízena.

Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB ČSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v OB v roce 2021 a Soutěžního řádu Východočeské oblasti.

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 14. 7. 2021 .

Rozpis ve formátu PDF.